Kysely: Miten havainnoit luontoa ja kirjaat havaintojasi muistiin?

Insectsunlocked text1

Tietämys eliölajien esiintymisestä Suomessa perustuu paljolti luontoharrastajien vuosikymmenien aikana keräämiin tietoihin. Suomen Lajitietokeskus (Laji.fi) kehittää palveluja tukemaan laji- ja havaintotiedon parempaa hallintaa. Haluamme nyt kysyä luontoharrastajien kokemuksia havaintojen kirjaamisesta ja jakamisesta sekä niihin liittyvistä kompastuskivistä, tukemaan näiden palvelujen kehittämistä.

Jos havainnoit luontoa satunnaisesti tai aktiivisesti, olemme kiinnostuneita kokemuksistasi! Kyselyyn vastaaminen kestää 5-10 minuuttia, eikä siinä kerätä henkilötietoja. Kyselyn tuloksista julkaistaan raportti kesän 2021 jälkeen, mutta raportissa ei julkaista vastauksiasi tai niiden osia sellaisenaan. Vastaa 15. elokuuta mennessä.

 

Kuinka aktiivinen luontoharrastaja olet?

Jos olet luontohavainnoinnin ammattilainen (luontokartoittaja, tutkija tms.), vastaa tähän kyselyyn vapaa-ajan toimintasi perusteella.

Mitä lajiryhmiä havainnoit ensi sijassa (valitse kaikki)

Kuinka paljon havaintoja kirjaat muistiin vuodessa?

Havainnolla tarkoitetaan muistiin kirjattua tietoa havaitusta lajista, ajasta, paikasta jne. Tämä kysymys koskee kirjaamista mihin tahansa, esim. omaan paperivihkoon tai päiväkirjaan, Excel-taulukkoon, tietokantaan tms.

Kuinka suuren osa näistä kirjaat johonkin yhteiskäyttöiseen havaintopalveluun, sovellukseen tm. järjestelmään, jossa havaintosi ovat myös muiden kuin sinun itsesi nähtävillä?

Mitä palveluja tai sovelluksia olet käyttänyt havaintojesi kirjaamiseen säännöllisesti (muutenkin kuin kokeiluluontoisesti)?

Jos/kun kirjaat havaintoja yhteiskäyttöiseen palveluun, miksi teet niin?

Jos/kun et kirjaa havaintojasi yhteiskäyttöiseen palveluun, miksi et?

Mikä on vaikeaa havaintojen kirjaamisessa käyttämiisi palveluihin?

Tämä kysymys koskee vapaamuotosten havaintojen kirjaamista - ei osallistumista seurantahankkeisiin, kuten lintulaskentoihin tai perhosseurantoihin.

Miten suhtaudut havaintojesi avoimuuteen, eli siihen että muut voivat nähdä havaintosi sekä käyttää niitä vapaasti erilaisiin tarkoituksiin?

Avomuudella tarkoitetaan tässä sekä havaintojen näkymistä julkisesti, että lupaa niiden käyttämiseen avoimen datan periaatteiden sekä avoimien lisenssien mukaisesti, mukaan lukien kaupallisesti. 

Jaatko havaintojasi muille harrastajille ilman, että tallennat niitä varsinaiseen havaintopalveluun, esim. Facebookissa, Whatsappissa tm.? Miksi? Onko tämä vaikuttanut havaintojen kirjaamiseen muualle?

Mitä muuta haluaisit sanoa havaintojen tekemisestä, kirjaamisesta tai muille jakamisesta?

Kuva: Insects Unlocked, Public Domain